Systemy fotowoltaiczne

ON GRID
Z siecią zewnętrzną
OFF GRID
Bez sieci zewnętrznej
Latarnie solarne i hybrydowe
Systemy dogrzewania dla winnic
Sterowanie oświetleniem billboardów

Inteligentny system sterowania oświetleniem billboardów (transmisja dwukierunkowa)

solar bilboard scheme

System JSX należy do grupy ineligentnych systemów sterowania oświetleniem z dwukierunkową transmisją danych. Mikroprocesor z oprogramowaniem kieruje pracą ogniwa fotowoltaicznego, ładowaniem akumulatora, świeceniem lamp oraz modułem bezprzewodowego przesyłania danych GSM. Dzięki czemu sam mikroprocesor dobiera najwłaściwsze w danej chwili parametry ładowania akumulatora, skanuje w każdej chwili stan naładowania akumulatora i dobiera do niego parametry świecenia lampy. Procesor sam "ustala" długość nocy analizując długość dnia dla danej pory roku i tym samym ustala czas świecenia lamp (naświetlacza). Oprogramowanie umożliwia również komunikację bezprzewodową na duże odległości z serwerem z którego może również dodatkowo pobierać przeznaczone dla danej lampy (naświetlacza) zmieniane dowolnie parametry pracy (jeżeli zachodzi taka konieczność). Jednocześnie mikroprocesor przesyła w odstępach 30 minutowych do serwera parametry dotyczące: włączenia i wyłączenia lamp, długości czasu świecenia, stanu naładowania akumulatora, parametrów ładowania ogniwa, może samoczynnie resetować system (jeżeli tego wymaga), może wprowadzać lampy w stan czuwania, jeżeli napięcie na akumulatorze jest zbyt niskie, aby następnie po naładowaniu włączyć świecenie. Procesor steruje także tzw. odsiarczaniem okresowym akumulatora, wydłużając dzieki temu jego żywotność.

Zalety systemu JSX:

 • maksymalne wydlużenie czasu świecenia lamp w okresie jesienno-zimowym
 • pełna kontrola pracy lamp niezależnie od odleglości w każdym czasie (dane przesyłane do serwera za pomocą modułu GSM i mogą być dostępne na stronie w postaci wykresu)
 • wydłużenie żywotności akumulatora
 • możliwość zainstalowania systemu monitorującego (kamery) terenu wokół bilbordu

Raport GSM:Ver=2.6
VAL_DATE=16/05/16, 18:59:23
VAL_IMEI=8948090070002917264F
VAL_SN=H1D7FE057G
VAL_TEMP_CPU= 12
VAL_SIGNAL=25.0
VAL_LED=1
VAL_AKU_V=12.6
VAL_PV_V= 0.3
VAL_PV_I= 0.00
VAL_LED_V= 0.8
VAL_LED_I= 9.03
VAL_FOTO=16%
VAL_TEMP=38
VAL_AKU_MIN=12.6
VAL_AKU_MAX=17.8
VAL_AKU_PV_END=14.9
VAL_PV_MAX=22.2
VAL_PV_PWM=200/78%
VAL_LED_MAX= 0.8
VAL_LED_MOC=8/ 3.1%
TIME LED_AKTUAL =2580min/43h/1d
TIME LED_ON =2578(­2)min
TIME LED_ON_EKO =2748(168)min
TIME LED_OFF_EKO=2988(408)min
TIME LED_OFF =3049(469)min

Systemy fotowoltaiczne ON GRID
Z siecią zewnętrzną

solar ongrid

 • Prywatne gospodarstwa domowe - Program PROSUMENT + dotacje - tel: +48 604 610 616
 • Firmy prywatne - dotacje do 45% - tel: +48 604 610 616
 • Budynki użyteczności publicznej - dotacje do 45% - tel: +48 604 610 616
 • Związki wyznaniowe (w tym kościoły) - dotacje do 85% - tel: +48 604 610 616

Systemy fotowoltaiczne OFF GRID
Bez sieci zewnętrznej

solar offgrid

Dowiedz się więcej - tel: +48 604 610 616

Latarnie solarne i hybrydowe

solar lamps scheme

Wiatraki helikalne w akcji

Panel zarządzania dostępny przez WWW
panel

Nowoczesne systemy dogrzewania winorośli w okresie zimowo-wiosennym wraz z doświetlaniem nocnym plantacji w celu przyśpieszenia wzrostu roślin.

Wprowadzenie

System dogrzewania winorośli powstał w celu zapewnienia winoroślom z młodymi pędami waruków do przetrwania i rozwoju w czasie spadków temperatury w nocy i w dzień (przymrozki) w okresie wiosennym. Zastosowanie mikroprocesora do pełnej kontroli i zarządzania temperaturą wokół młodych winorośli doprowadziło do możliwości stworzenia optymalnych waruków rozwoju tych roślin w warunkach naszych szerokości geograficznych a nawet przyśpieszenia ich wzrostu.

Składowe systemu Składowe systemu System components

 • Moduł produkcji energii elektrycznej ze słońca przy pomocy ogniw fotowoltaicznych
 • Moduł magazynowania energii (do wykorzystania jej w nocy do ogrzewania krzewów i ewentualnego doświetlania specjalnymi lampami LED w celu przyśpieszenia ich wzrostu)
 • Moduł produkcji energii cieplnej przy każdej winorośli
 • Moduł kontroli i zarządzania temperaturą
 • Moduł monitorowania terenu
 • Moduł bezprzewodowej transmisji danych

Moduł produkcji energii elektrycznej ze słońca przy pomocy ogniw fotowoltaicznych

Moduł produkcji energii elektrycznej z ogniw PV jest dobierany mocowo i projektowany do każdej winnicy indywidualnie. Tworzymy tzw audyt energetyczny w celu dobrania najodpowiedniejszych parametrów dla danej winnicy.

Moduł magazynowania energii (do wykorzystania jej w nocy do ogrzewania krzewów i ewentualnego doświetlania specjalnymi lampami LED w celu przyśpieszenia ich wzrostu)

Moduł magazynowania energii elektrycznej wyprodukowanej w ciągu dnia ze słońca w celu używania jej w nocy (gdy słońca nie ma) Jest on dobierany w ramach wykonania audytu energetycznego.

Moduł produkcji energii cieplnej przy każdej winorośli

Odpowiednio dobrana i zaprojektowana pompa cieplna

Moduł kontroli i zarządzania temperaturą

Moduł kontroli i zarządzania temperaturą jest to zaawansowane technologiczne sterowane mikroprocesorami urządzenie utrzymujące zadane parametry temperatury, kontrolujące temperaturę na zewnątrz i w obrębie sadzonki (na dwóch wysokościach), dobierające indywidualnie do danej sekcji czas i parametry włączenia i wyłączenia.

Moduł monitorowania terenu

Moduł monitorowania terenu – steruje zestawem kamer w celu monitoringu plantacji

Moduł bezprzewodowej transmisji danych

Moduł bezprzewodowej transmisji danych – przekazuje bezprzewodowo parametry z każdej sekcji plantacji do głównego komputera (lub na serwer), steruje zdalnie pracą urządzeń grzewczych, oświetleniowych i monitorujących z wyświetlaniem na ekranie według zadanego programu.